PGP Key Fingerprint
89AE 437A BB22 7A8E D582 9AC4 221F 38B1 D336 4A0B

PGP Key File: Raw ASC File / on the MIT Key Server

More information on Keybase


Verify the authenticity of the information on this page.


OTR Fingerprint (IRC)
86A73FF2 CDFDEC6B F0761F51 F7887834 78510834


OTR Fingerprint (XMPP)
A524CF93 F10C7422 6ED9B8FA D7D3C75F 75DB2C29


OMEMO Fingerprint (XMPP)
BA2F287E 0DBE8B59 28949C15 4F4E241D D767B505 85C183F7 5678324B 8EE17238


Devices for Matrix
iPhone X: XXVEFEIQGC IH7HbXmABD6e+cEr+6Hf33INe8GumhGOH5tIpDxIjHE
ankaa: FXQAOYJNNE 1PDpzsQLozzklMr5HWh0qeNXzJLfqzmqYWWRpbcQarg


Bitcoin Address
1SpyDaR1So5c1vsW5A7L4KjyQAGm6UAgT


Ethereum Address
0x281a179215Be3ed8f70f93e4051658b859d7C461


Ricochet Address
ricochet:spydaroo7gtsipwm